Βελτιώστε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας με το Phone Adapter 2.0. Ο Phone Adapter 2.0 σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας σε ένα παραδοσιακό αναλογικό τηλέφωνο σταθερής γραμμής. Η λύση υποστηρίζει τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες κλήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τα ακουστικά σας γίνονται ένα ακουστικό κεφαλής και το ConnectClip ή το Streamer Pro χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο. Μαζί, επιτρέπουν βολικές κλήσεις με χωρίς χρήση των χεριών.

Βελτιώστε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας με το Phone Adapter 2.0. Ο Phone Adapter 2.0 σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας σε ένα παραδοσιακό αναλογικό τηλέφωνο σταθερής γραμμής. Η λύση υποστηρίζει τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες κλήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τα ακουστικά σας γίνονται ένα ακουστικό κεφαλής και το ConnectClip ή το Streamer Pro χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο. Μαζί, επιτρέπουν βολικές κλήσεις με χωρίς χρήση των χεριών.