Ο Oticon ConnectLine TV Adapter 2.0 σας επιτρέπει να απολαύσετε την παρακολούθηση τηλεόρασης στην προτιμώμενη ένταση, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια μπορεί να διατηρήσει την ένταση στο επίπεδο που τους ταιριάζει. Ο ήχος είναι πλούσιος και φυσικός και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ο ήχος ταιριάζει με τα οπτικά στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο TV Adapter 2.0 είναι συμβατός με τα μοντέλα Alta 2 Pro, Nera 2 Pro, Ria 2 Pro και παλαιότερες συσκευές.

Ο Oticon ConnectLine TV Adapter 2.0 σας επιτρέπει να απολαύσετε την παρακολούθηση τηλεόρασης στην προτιμώμενη ένταση, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια μπορεί να διατηρήσει την ένταση στο επίπεδο που τους ταιριάζει. Ο ήχος είναι πλούσιος και φυσικός και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ο ήχος ταιριάζει με τα οπτικά στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο TV Adapter 2.0 είναι συμβατός με τα μοντέλα Alta 2 Pro, Nera 2 Pro, Ria 2 Pro και παλαιότερες συσκευές.