Σχεδιάστηκε να εφαρμόζει πλήρως μέσα στον ακουστικό κανάλι και είναι, για τον λόγο αυτό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αόρατο. Είναι κατάλληλο για χρήστες με ελαφριά έως σοβαρή απώλεια ακοής.

Σχεδιάστηκε να εφαρμόζει πλήρως μέσα στον ακουστικό κανάλι και είναι, για τον λόγο αυτό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αόρατο. Είναι κατάλληλο για χρήστες με ελαφριά έως σοβαρή απώλεια ακοής.