Το miniBTE T είναι ένα μικρό ακουστικό  πίσω από το αυτί, κατάλληλο για ελαφριά έως μέτρια  απώλεια ακοής, με telecoil και μονό κουμπί πιέσεως.

Το miniBTE T είναι ένα μικρό ακουστικό  πίσω από το αυτί, κατάλληλο για ελαφριά έως μέτρια  απώλεια ακοής, με telecoil και μονό κουμπί πιέσεως.