Το miniBTE T R είναι ένα μικρό ακουστικό πίσω από το αυτί, κατάλληλο για ελαφριά έως μέτρια – σοβαρή απώλεια ακοής, με τηλεπηγή και μονό κουμπί πιέσεως.

Το miniBTE T R είναι ένα μικρό ακουστικό πίσω από το αυτί, κατάλληλο για ελαφριά έως μέτρια – σοβαρή απώλεια ακοής, με τηλεπηγή και μονό κουμπί πιέσεως.