Το EduMic είναι ένα ευέλικτο αξεσουάρ για ακούστικά που λειτουργεί ως ασύρματο μικρόφωνο και συσκευή ροής ήχου. Στη λειτουργία απομακρυσμένου μικροφώνου, σας βοηθά όταν η απόσταση και ο θόρυβος κάνουν δύσκολη την ακρόαση του ομιλούντος – στην τάξη, στον χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και πολλών ακόμα περιστάσεων. Το EduMic μπορεί επίσης να συνδεθεί σε συσκευές μέσω μιας κανονικής υποδοχής ακουστικών 3.5mm, για ασύρματη μετάδοση ήχου στα ακουστικά Oticon με τεχνολογία Bluetooth. Επίσης, ανιχνεύει ήχους από δημόσια συστήματα βρόχων ακρόασης.

Το EduMic είναι ένα ευέλικτο αξεσουάρ για ακούστικά που λειτουργεί ως ασύρματο μικρόφωνο και συσκευή ροής ήχου. Στη λειτουργία απομακρυσμένου μικροφώνου, σας βοηθά όταν η απόσταση και ο θόρυβος κάνουν δύσκολη την ακρόαση του ομιλούντος – στην τάξη, στον χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και πολλών ακόμα περιστάσεων. Το EduMic μπορεί επίσης να συνδεθεί σε συσκευές μέσω μιας κανονικής υποδοχής ακουστικών 3.5mm, για ασύρματη μετάδοση ήχου στα ακουστικά Oticon με τεχνολογία Bluetooth. Επίσης, ανιχνεύει ήχους από δημόσια συστήματα βρόχων ακρόασης.