Μετατρέψτε τα ακουστικά σας Oticon σε ασύρματο στερεοφωνικό ακουστικό με το ConnectClip. Κάντε τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς χρήση χεριών και μεταδώστε μουσική από το smartphone σας. Ακούστε κάποιον να μιλάει από απόσταση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του απομακρυσμένου μικροφώνου. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το ConnectClip ως διακριτό τηλεχειριστήριο για τα ακουστικά σας.

Μετατρέψτε τα ακουστικά σας Oticon σε ασύρματο στερεοφωνικό ακουστικό με το ConnectClip. Κάντε τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς χρήση χεριών και μεταδώστε μουσική από το smartphone σας. Ακούστε κάποιον να μιλάει από απόσταση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του απομακρυσμένου μικροφώνου. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το ConnectClip ως διακριτό τηλεχειριστήριο για τα ακουστικά σας.