Ως το μικρότερο μέλος της οικογένειας της Oticon Own, το ακουστικό “Αόρατο-Στο-Κανάλι” τοποθετείται βαθιά στο κανάλι του αυτιού για απόλυτη διακριτικότητα*. Ένα μικρό σχοινάκι αφαίρεσης χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε εύκολα το ακουστικό.
Τύπος: ΙΤΕ
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 10

Ως το μικρότερο μέλος της οικογένειας της Oticon Own, το ακουστικό “Αόρατο-Στο-Κανάλι” τοποθετείται βαθιά στο κανάλι του αυτιού για απόλυτη διακριτικότητα*. Ένα μικρό σχοινάκι αφαίρεσης χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε εύκολα το ακουστικό.
Τύπος: ΙΤΕ
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 10