Το πιο ισχυρό ακουστικό βοηθητικό για παιδιά με σοβαρή έως βαθιά απώλεια ακοής, το Oticon Xceed Play BTE Ultra Power υποστηρίζει την ικανότητα του παιδιού σας να ακούει. Το Oticon Xceed BTE Ultra Power χρησιμοποιεί μπαταρία μιας χρήσης, διαθέτει ένδειξη LED για την παρακολούθηση της κατάστασης του ακουστικού, ένα βολικό διπλό πλήκτρο για τον έλεγχο της έντασης και ένα ξεχωριστό πλήκτρο για τον έλεγχο του προγράμματος. Με την τεχνολογία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®, το Oticon Xceed Play BTE Ultra Power προσφέρει άψογη συνδεσιμότητα με τις αγαπημένες συσκευές του παιδιού σας. Για συγκεκριμένες καταστάσεις, η τεχνολογία Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη πρόσβαση μικροφώνου ή μπορεί να συνδεθεί απευθείας ένας δέκτης FM στα ακουστικά.
Τύπος: BTE
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 675

Το πιο ισχυρό ακουστικό βοηθητικό για παιδιά με σοβαρή έως βαθιά απώλεια ακοής, το Oticon Xceed Play BTE Ultra Power υποστηρίζει την ικανότητα του παιδιού σας να ακούει. Το Oticon Xceed BTE Ultra Power χρησιμοποιεί μπαταρία μιας χρήσης, διαθέτει ένδειξη LED για την παρακολούθηση της κατάστασης του ακουστικού, ένα βολικό διπλό πλήκτρο για τον έλεγχο της έντασης και ένα ξεχωριστό πλήκτρο για τον έλεγχο του προγράμματος. Με την τεχνολογία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®, το Oticon Xceed Play BTE Ultra Power προσφέρει άψογη συνδεσιμότητα με τις αγαπημένες συσκευές του παιδιού σας. Για συγκεκριμένες καταστάσεις, η τεχνολογία Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη πρόσβαση μικροφώνου ή μπορεί να συνδεθεί απευθείας ένας δέκτης FM στα ακουστικά.
Τύπος: BTE
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 675