Το Oticon Real miniBTE T είναι ένα μικρό ακουστικό με αντικαθιστώμενες μπαταρίες, και ταιριάζει στα περισσότερα αυτιά. Επαναφέρει τους πραγματικούς ήχους της ζωής χρησιμοποιώντας τεχνολογία που υποστηρίζει τον φυσικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου σας. Διαθέτει τηλεπηνίο και ένα μονό πλήκτρο, καθώς επίσης τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® για να υποστηρίξει την ανοιχτή επικοινωνία χωρίς χρήση των χεριών και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τις αγαπημένες σας συσκευές.
Τύπος: BTE
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Μέτρια
Τύπος Μπαταρίας: 312

Το Oticon Real miniBTE T είναι ένα μικρό ακουστικό με αντικαθιστώμενες μπαταρίες, και ταιριάζει στα περισσότερα αυτιά. Επαναφέρει τους πραγματικούς ήχους της ζωής χρησιμοποιώντας τεχνολογία που υποστηρίζει τον φυσικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου σας. Διαθέτει τηλεπηνίο και ένα μονό πλήκτρο, καθώς επίσης τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® για να υποστηρίξει την ανοιχτή επικοινωνία χωρίς χρήση των χεριών και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τις αγαπημένες σας συσκευές.
Τύπος: BTE
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Μέτρια
Τύπος Μπαταρίας: 312