Το Oticon Remote Control 2.0 προσφέρει έναν διακριτικό τρόπο για να λειτουργείτε τα ακουστικά σας. Με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να κάνετε τις πιο συνηθισμένες καθημερινές ρυθμίσεις χωρίς να προσελκύετε προσοχή στα ακουστικά σας. Το Remote Control 2.0 είναι συμβατό με τα μοντέλα Alta 2 Pro, Nera 2 Pro, Ria 2 Pro και παλαιότερες συσκευές.

Το Oticon Remote Control 2.0 προσφέρει έναν διακριτικό τρόπο για να λειτουργείτε τα ακουστικά σας. Με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να κάνετε τις πιο συνηθισμένες καθημερινές ρυθμίσεις χωρίς να προσελκύετε προσοχή στα ακουστικά σας. Το Remote Control 2.0 είναι συμβατό με τα μοντέλα Alta 2 Pro, Nera 2 Pro, Ria 2 Pro και παλαιότερες συσκευές.