Καθαρές, ιδιωτικές συζητήσεις.
Το ConnectLine Microphone της Oticon είναι ένα διακριτικό μικρόφωνο που συνδέεται ασύρματα με το Streamer Pro. Σας επιτρέπει να απολαύσετε καθαρές και ιδιωτικές μια-προς-μία συζητήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστα και θορυβώδη περιβάλλοντα.

Καθαρές, ιδιωτικές συζητήσεις.
Το ConnectLine Microphone της Oticon είναι ένα διακριτικό μικρόφωνο που συνδέεται ασύρματα με το Streamer Pro. Σας επιτρέπει να απολαύσετε καθαρές και ιδιωτικές μια-προς-μία συζητήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστα και θορυβώδη περιβάλλοντα.