Το πολύ διακριτικό ακουστικό της Oticon “Completely-in-the-Canal” τοποθετείται μέσα στο κανάλι του αυτιού. Είναι διαθέσιμο σε μια σειρά χρωμάτων για να ταιριάξει με τον τόνο του δέρματός σας. Ένα μικρό χοντρό νήμα αφαίρεσης είναι προσβάσιμο, κάνοντας την αφαίρεσή του εύκολη και διακριτική.
Τύπος: ΙΤΕ
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 10

Το πολύ διακριτικό ακουστικό της Oticon “Completely-in-the-Canal” τοποθετείται μέσα στο κανάλι του αυτιού. Είναι διαθέσιμο σε μια σειρά χρωμάτων για να ταιριάξει με τον τόνο του δέρματός σας. Ένα μικρό χοντρό νήμα αφαίρεσης είναι προσβάσιμο, κάνοντας την αφαίρεσή του εύκολη και διακριτική.
Τύπος: ΙΤΕ
Απώλεια ακοής: Ελαφριά – Σοβαρή
Τύπος Μπαταρίας: 10